mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Snittkalkulator


Snittkalkulatoren kan regne med både tall- og bokstavkarakterer. Blanke eller ugyldige karakterfelt påvirker ikke snittet ditt, men ved mistanke om feiltasting vil det aktuelle faget farges rødt. Legg til et nytt fag ved å trykke «Legg til fag» eller ved å trykke på Enter-tasten.

Lagre mine karakterer


Fagnavn 1–6

Ditt karaktersnitt er --
Legg til fag Tøm fagliste


Om beregning av snitt
  • Snittet av tallkarakterer beregnes ved å dele summen av alle karakterene på antallet karakterer.
  • Snittet av bokstavkarakterer beregnes ved å først gi hver av karakter A–F en tallverdi fra 5-0. Deretter multipliseres hver enkelt karakter med antallet studiepoeng den er verdt, før samtlige av disse produktene summeres. Summen blir til slutt delt på summen av alle dine studiepoeng.
Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117