mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Hvordan skrive CV

En curriculum vitae (fra latin, «livets løp») er et dokument som forteller om deg, din utdanning og din arbeidserfaring. Sammen med en jobbsøknad er dette det første og kanskje viktigste inntrykket en potensiell arbeidsgiver får av deg, og det er derfor svært viktig at du fremstår i et best mulig lys. I denne artikkelen gir vi nyttige tips og råd om hva CV-en din bør inneholde.

Begynn med grunnleggende personalia

En god CV begynner alltid med helt grunnleggende personopplysninger. Navn, fødselsår, telefonnummer, adresse og gjerne en e-post-adresse hører til her. Du kan også inkludere sivilstand og eventuelle barn etter eget ønske.

Følg opp med utdanning og arbeidserfaring

Din utdanning og arbeidserfaring er selve kjernen i CV-en, og bør naturligvis vies stor oppmerksomhet. Begynn med utdannelsen din og før punktvis opp de ulike opplæringene du har gjennomgått i omvendt kronologisk rekkefølge. Har du tatt noen spesielle valgfag under studiet? Skriv dem opp! Har du et spesielt imponerende karaktersnitt legger du til det også. Hvis ikke: la vær.


Arbeidserfaringen din fører du opp i samme listeformat som utdannelsen. Her er det viktig å vise litt skjønn. Har du allerede arbeidet flere år hos en bedrift etter fullført mastergrad, er det uinteressant hva slags sommerjobb du hadde mens du gikk på videregående. Er du derimot forholdsvis uerfaren, er det en fordel å få med så mye som mulig. Alle monner drar! Supplér eventuelt også med fritidsaktiviteter om det skulle være relevant. Sørg uansett for å få med hva du gjorde på de aktuelle arbeidsplassene – dette er gjerne mer interessant enn selve yrkestittelen.

Avslutt med annen erfaring og referanser

Etter at du har listet opp tidligere arbeid, kommer annen relevant erfaring og ferdigheter. Typiske punkter her er språkerfaring, IKT-kompetanse og eventuelle kurs. Til sist kan du føre opp referanser (kontaktpersoner) for jobbene du nevnte tidligere. Du kan også skrive «Referanser oppgis på forespørsel», men konkrete navn og telefonnummere virker gjerne mer imponerende.

Hold det enkelt

En CV trenger ikke å være kort, men bør definitivt være konsis. Gjør flittig bruk av punktlister, enkle setninger, og konkrete, beskrivende ord. Du vil få frem mest mulig positivt om deg selv, men ønsker ikke at arbeidsgiver skal kaste fra seg CV-en før han er ferdig med å lese den i ren kjedsomhet. Unngå også for all del skrivefeil.

Ikke la deg begrense, tør å skryte

Selv om rådene du får her og andre steder er gode, må du ikke la deg begrense av dem. Det viktigste ved CV-en din er at den fremhever det du har å by på, så ikke vær redd for å avvike litt fra oppskriften for å få frem dine beste sider. CV-en er fremfor alt en reklame for deg selv, så så lenge du holder deg til sannheten skal du ikke være redd for å bruke pene ord. Dette er din sjanse til å kapre drømmejobben. Ikke la muligheten gå fra deg på grunn av blyghet!

Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117