mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Hvordan skrive en artikkel

Artikkelen er i mange sammenhenger en svært viktig sjanger å beherske. En god artikkel kjennetegnes av saklighet og en tydelig struktur. Her viser vi deg hvordan du oppnår dette.

Grunnleggende kjennetegn

En artikkel kan være informerende eller kommenterende. En informativ artikkel skal være nøytral (objektiv), hvilket betyr at du som skriver ikke skal ta stilling til saken. En kommentarartikkel gir derimot rom for subjektive meninger. Det er viktig at du på forhånd vet hvilke av de to formene du skal bruke, slik at du kan forme teksten deretter. Artikkelen skal i alle fall være saklig, informativ og ikke minst strukturert. Oppsettet som tas i bruk i en artikkel er tredelt, og består av følgende punkter: Innledning, hoveddel og konklusjon. I avsnittene under ser vi på disse tre delene og hva de bør inneholde.

Innledning

Innledningen til en artikkel skal gi en kort og presis presentasjon av innholdet. Den bør si noe om hva artikkelen har som mål å belyse, samt legge frem en problemstilling hvis det er aktuelt. Husk også at innledningen er det første som møter alle som leser artikkelen din, og bør derfor vekke interessen hos leseren. En spennende tittel er ofte den beste måten å få folk til å lese videre på.

Hoveddel

Hoveddelen legger frem all informasjon relevant til artikkelens tema og drøfter denne. Språket bør være konsist, og poengene bør være klare og utvetydige. Selv om hoveddelen bør være omfangsrik, er det viktig å holde seg til saken og være så konkret som mulig. Det er like ille med for mye som for lite! Uavhengig av om du skriver en informerende eller kommenterende artikkel skal hoveddelen være nøytral og forbeholdt fakta.

Konklusjon

Konklusjonen innledes gjerne med en oppsummering av artikkelen, før man på bakgrunn av denne kommer med selve konklusjonen og et svar på en eventuell problemstilling. Vanligvis er det i den avsluttende delen, etter at saken er presentert i hoveddelen, at man lar egne meninger skinne gjennom dersom man skriver en kommentarartikkel.

Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117