mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Romertall-konverterer

Romertall
 
Desimalt tallRomertall-konvertereren lar deg veksle mellom romertall og desimale tall. Tabellen under viser de ulike symbolene som brukes i romertall-tallsystemet:

IVXLCDM
1510501005001000

Om romertallene

Romertallene ble opprinnelig brukt av etruskerne, en folkegruppe fra antikkens Italia. Tallsystemet ble plukket opp og videreutviklet av romerne, som det har navnet sitt fra. I motsetning til titallsystemet vi bruker i dag, er ikke romertall et posisjonssystem. Et tall består istedenfor av symboler sortert etter størrelse fra venstre til høyre, med det største først. Symbolverdiene adderes deretter. For å forkorte enkelte tall kan man sette mindre verdier før de større for å subtrahere det minste tallet fra det største. Tallene 1-10 i romertall blir dermed som følger:

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
12345678910

Romertall forble det herskende tallsystem frem til det 14. århundre, hvorpå det sakte, men sikkert begynte å bli erstattet av mer praktiske systemer. Den dag i dag er romertall ennå vanlig å bruke i enkelte sammenhenger, for eksempel på klokker og i navn på monarker og paver.

Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117