mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Pythagoras-kalkulator

Fyll inn to av verdiene under og den siste vil automatisk bli regnet ut.

(katet)
(katet)
(hypotenus)

Om Pythagoras’ læresetning

Pythagoras’ læresetning lyder a² + b² = c², og lar oss regne lengden på en av sidene i en rettvinklet trekant, gitt at vi kjenner de to andre. c representerer hypotenusen, som er en rettvinklet trekants lengste side, mens a og b kalles kateter. Navnet kommer fra matematikeren og filosofen Pythagoras, som levde i oldtidens Hellas og som antas å være den første til ha å oppdaget og bevist denne sammenhengen.

Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117