mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Beregne gjennomsnitt, median og typetall

Dette verktøyet beregner gjennomsnittet, medianen og typetallet (sentralmålene) til tallene i listen under.

Oppgi liste med tall (separer med mellomrom):
Gjennomsnitt
Median
Typetall
Ønsket antall desimaler:

Om gjennomsnitt

Gjennomsnittet av en samling tall beregnes ved å legge sammen tallene og dele summen på antallet tall i samlingen. Verdien blir presis, men påvirkes i større grad av store avvik enn medianen. Kalles også middelverdi.

Om median

Medianen til en samling tall finner man ved å sortere tallene i stigende rekkefølge og plukke ut det midterste tallet. Dersom det er et like antall tall, tar man gjennomsnittet av de to midterste tallene.

Om typetall

Typetallet i en samling tall er den verdien som går igjen oftest.

Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117