mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Beregne areal og omkrets av sirkel

Oppgi sirkelens radius, og arealet og omkretsen vil bli regnet ut for deg.

r =
Areal = 0
Omkrets = 0

Matematikken bak

Areal og omkrets av en sirkel kan regnes ut med følgende formler:

A = πr²

O = 2πr

Hvor π er den matematiske konstanten pi, tilnærmet lik 3,14, mens r er sirkelens radius. Sirkelens diameter, ofte symbolisert d, tilsvarer det dobbelte av radiusen.

Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117