mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Om datalagringsenheter

I datamaskiner lagres informasjon diskret, det vil si at den varierer mellom faste verdier. En såkalt bit, gjerne forkortet b, er den minste enheten som brukes til datalagring, og kan ha verdien 1 eller 0. En gruppe på åtte biter kalles en byte; B. Av praktiske årsaker har det blitt slik at en kilobyte tilsvarer 1024 byte, ikke 1000, slik man kanskje skulle tro. Tabellen under beskriver forholdene mellom de ulike enhetene biter kan måles i.

EnhetAntall biterAntall byte
Kilobit (kb)1000128
Byte (B)81
Kilobyte (kB)8 1921024
Megabyte (MB)8 388 60810242
Gigabyte (GB)8 589 934 59210243
Terabyte (TB)8,796093022 · 101210244
Petabyte (PB)9,007199255 · 101510245
Exabyte (EB)9,223372037 · 101810246
Zettabyte (ZB)9,444732966 · 102110247
Yottabyte (YB)9,671406557 · 102410248
Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117