mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

BMI-kalkulator

BMI, kroppsmasseindeks, er et mål på en persons vekt som kan bestemme eventuell over- eller undervektighet. Denne kalkulatoren finner din BMI for deg.


Oppgi vekt og høyde.


Tilstandstabell
< 18,518,5-24,925-29,930-34,935-39,9> 40
UndervektigNormal vektOvervektigFedme, klasse IFedme, klasse IIFedme, klasse III

Om beregning av BMI
BMI kan beregnes ved hjelp av følgende enkle formel:
Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117