mer ↓
mindre ↑
mer ↓
mindre ↑

Båtførerprøven

Pennalet tilbyr en gratis båtførerprøve. Prøven består av 50 spørsmål, hvorav 12 er om såkalte spesielt viktige emner. Du må svare riktig på minst 80 % av de spesielt viktige emnene og 80 % totalt. Dette tilsvarer den faktiske båtførerprøven.


Vil du ha flere spørsmål? Sjekk ut vår Android-app! I fullversjonen får du tilgang på mange flere spørsmål, samt detaljert statistikk og muligheten til å skreddersy dine egne prøver.


Nyttig info
  • Nåværende uke: 22
  • Din IP-adresse: 18.204.227.117